Nowa oferta LOT – Airpass Visit Poland

Nowa oferta LOT – Airpass Visit Poland

Dla osób przylatujących do Polski rejsem LOT

Oferta skierowaną do turystów zagranicznych odwiedzających Polskę.

Airpass zakłada możliwość wielokrotnych przelotów w Polsce – do każdego
portu w obsługiwanego przez samoloty PLL LOT.

Do danego miasta można polecieć 1 raz. Bilety mogą być wystawione za
granicą oraz w Polsce (dla obywateli obcych państw przylatujących do
Polski rejsem LOT na bilecie LOT)

air pass poland

Minimalna ilość kuponów            3

Maksymalna ilość kuponów         10

1 kupon = 1 rejs                       np.KRK-WAW-GDN (2 kupony)

Cena:                                      PLN 400 za 3 kupony, każdy następny PLN 100

Minimum pobytu                       brak

Maksimum pobytu                    14 dni

Dzieci                                     zniżka nie przysługuje

Infants                                   zniżka 100% (do ukończenia 2 roku życia)

Zmiany                                   bezpłatnie

Stopovery                               Wymagane minimum 2 (ponad 24 godziny)

Surface sector                         Odcienk naziemny dozwolony (powyżej 24                   godzin traktowany jako stopover)

Zwroty                                    opłata PLN 200 ( dozwolone przed rozpoczęciem podróży)

Zastosowanie                          Wyłącznie dla obcokrajowców ( paszport zagraniczny, przylatujących do Polski rejsem LOT – bilet LOT)

 

air pass polandair pass poland