Pomysł PIT: wszyscy zapłacimy za bankrutujących touroperatorów?

Zgodnie z tym projektem koszty upadłości słabych biur podroży ponosiłaby cała
branża – wszyscy organizatorzy w kwocie zależnej od ilości organizowanych
imprez. PIT złożył projekt do resortu, ponieważ chce, żeby rozwiązanie zostało
wprowadzone w życie w formie ustawy.

Pomysł PIT jest prosty – stworzenie Funduszu
Zabezpieczeń Turystycznych, z którego wypłacane będą odszkodowania dla klientów
tych biur podróży, które zbankrutowały. Składkę na ten fundusz, zgodnie z
projektem PIT, płaciliby klienci. Byłaby doliczana do kosztu usług kupowanych w
biurach podróży. Wysokość takiej składki zależałaby m.in. od rodzaju usługi i
nie przekraczała jednego euro.

Zgodnie z projektem PIT, to „symboliczne”
euro pomnożone przez ok. 2,5 mln sprzedawanych rocznie wycieczek trafiałoby na
konto funduszu. Dzięki środkom z funduszu klient, który zapłacił np. 2 tys. zł
za wycieczkę, a nie wyjechał na nią z powodu upadku biura podróży, otrzymałby w
całości zwrot wpłaconych pieniędzy. Fundusz organizowałby także podróż powrotną
klientom każdego niewypłacalnego biura podróży – zarówno w przypadku wycieczki
zagranicznej, jak i krajowej.

Proponowane rozwiązanie, zdaniem PIT,
pozwoliłoby na niepodnoszenie 6-proc. składek, które płacą obecnie polskie firmy
turystyczne na coroczne ubezpieczenie.

Zgodnie z założeniami środki z
funduszu zabezpieczałaby interesy klientów w 100 proc. Jeżeli nie wystarczyłoby
pieniędzy z gwarancji, to wówczas sięgano by po środki z funduszu. Decyzje co do
zwrotu pieniędzy klientów podejmowana byłaby wspólnie przez ubezpieczyciela i
fundusz.

Fundusz zgodnie z projektem PIT prowadziłby też rejestr
organizatorów turystyki oraz posiadał informacje o wynikach kontroli prowadzonej
przez instytucje udzielające zabezpieczeń finansowych. W przypadku stwierdzonego
pogorszenia płynności finansowej, przedsiębiorstwa turystyczne otrzymywałyby
zakaz prowadzenia dalszej sprzedaży imprez.

Aktualnie pomysł PIT
popierają członkowie Izby oraz ubezpieczyciele, którzy zyskaliby najwięcej w
przypadku powołania funduszu.

 

żródło: www.tur-info.pl