Secured Flight Programm

TSA Secured Flight Programm

Informacje ogólne

Secure Flight to program departmentu DHS USA (Department of Homeland Security). Misją programu jest zwiększenie bezpieczeństwa pasażerskich podróży lotniczych poprzez zastosowanie kontroli danych pasażerów podróżujących do, z lub wewnątrz Stanów Zjednoczonych oraz na innych rejsach, operowanych przez przewoźników amerykańskich.

Zasady

Zgodnie z programem Secure Flight, pasażerowie dokonujący rezerwacji na podróże rozpoczynające się od 01 listopada 2010 mają obowiązek podać tzw. Secure Flight Passenger Data (SFPD). Dane te, porównywane są przez Transport Security Administration (TSA) z informacjami zawartymi na z tzw. government watch list w celu:

· zidentyfikowania osób podejrzanych lub oskarżonych o terroryzm
· zapobiegania przyjęciu na pokład samolotu osób z tzw. „No Fly List”
· zidentyfikowania osób z tzw. “Selectee List” w celu przeprowadzenia dokładniejszej kontroli.
· usprawnienia odpraw pasażerskich
· ochrony prywatności podróżnych
Rezultat weryfikacji danych pasaŜera wysyłany jest z powrotem do linii lotniczej.

Wymagane dane

Linie lotnicze są zobowiązane do przesyłania SFPD odpowiednim władzom USA na 72 godziny przed wylotem (lub natychmiast dla rezerwacji zrobionych mniej niż 72 godziny przez wylotem). Mimo, iż odpowiedzialnymi za przesłanie danych do DHS są poszczególne linie lotnicze, obowiązek uzyskania danych od pasażerów spoczywa na biurze podróży. Podróżny jest obowiązany podać następujące dane:

1 Pełne imię i nazwisko takie jak w dokumencie tożsamości, którym pasażer
posługiwać się będzie podczas podróży

2 data urodzenia DDMMMRR

3 płeć M lub F

4 Redress Number – opcjonalnie
Unikalny numer przyznany przez DHS w ramach tzw. DHS Traveller Redress Inquiry Program (TRIP). Zgodnie z Secure Flight Program pasażer powinien używać Redress Number w korespondencji z DHS oraz przy dokonywaniu rezerwacji lotniczych.

Więcej informacji: www.dhs.gov/trip

Podanie tych informacji jest obowiązkowe, bez SFPD pasażer nie będzie dopuszczony do odbycia podróży. Niezastosowanie się do ww wymogów może skutkować wysokimi karami pieniężnymi dla pasażera i dla biura podróży.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie: www.tsa.gov/secureflight