Wspieramy AeroDesign 2011

W dniu 22 kwietnia do chicago wylatuje 12-osobowa ekipa, rezprezentacja Politechniki Warszawskiej, na zawody AeroDesign 2011. W tym roku nasze biuro jest jednym ze sponsorów przelotu do USA. Dla zawodników zaoferowaliśmy przelot w cenie niższej od oferowanego bezpośrednio przez PLL LOT. Tym bardziej jest to dla nas miłe, gdyż w roku 2001 wpółwłaściciel biura FunFly był jednym z uczestmików edycji AeroDesign, w której zajęliśmy 1 miejsce!.

Życzymy powodzenia i będziemy informować o wynikach zawodów!

 

Informacje o zawodach

Od roku 1991 na Politechnice Warszawskiej istnieje Studenckie
Międzywydziałowe Koło Naukowe SAE, któremu obecnie przewodniczy prof.
dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk. Pomysłodawcą jego założenia był
wybitny, nieżyjący już prof. Tadeusz Krępeć, który przebywając w
Stanach Zjednoczonych dowiedział się o odbywających się tam co roku
nietypowych zawodach i postanowił „wciągnąć” w nie studentów z Polski.

Corocznie w USA, SAE – Society of Automotive Engineers (amerykańska
organizacja naukowa skupiającą kilkadziesiąt tysięcy inżynierów
specjalizujących się w takich dziedzinach jak lotnictwo i motoryzacja)
organizuje z myślą o studentach zawody projektowe w różnych
dziedzinach. Dla studentów specjalności lotniczej organizowane są od
wielu lat zawody AeroDesign. Do tej pory już szesnaście razy studenci
wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW brali udział w tym prestiżowym konkursie odnosząc w nim znaczne sukcesy.

Pomysł

Najpierw należy jednak wykonać plany, założenia, zbudować i
sprawdzić konstrukcję. Ostateczną weryfikacją są próbne loty modelu,
czasami mniej lub bardziej udane. Proces tworzenia jest analogiczny jak
projektowanie i produkcja samolotów pasażerskich
czy wojskowych. Jedyna „malutka” różnica to rozmiary obiektu. Według
regulaminu, przed zawodami drużyna musi przesłać komisji w pełni
profesjonalną dokumentację samolotu składającą się z pięciu arkuszy
planów zawierających opis finalnego produktu.

Rywalizacja

Najważniejszą częścią zawodów są loty z obciążeniem. O tym, kto
wygra, decyduje waga podniesionego ładunku. W związku z tym ważne są
cała strona aerodynamiczna
i wytrzymałość elementów, przy zachowaniu bardzo małego ciężaru samego samolotu.
No i oczywiście dobre „sprzedanie” projektu na zawodach, przy
publicznej obronie oraz podczas lotów. Komisja ocenia wszystkie
powyższe elementy konkursu. Bardzo wysoko punktowana jest także
zgodność osiągów samolotu z przedstawionym projektem.

Całe zawody to wielki pokaz możliwości młodych ludzi i ich maszyn
latających. Kraksy, nieudane starty a zarazem podziw dla ilości
kilogramów „dźwiganych” w powietrze przez te niepozorne modele
przyciąga uwagę publiczności i osób związanych ze światem lotniczym.
Podczas zawodów amerykańskie wytwórnie lotnicze i biura konstrukcyjne
poszukują młodych talentów z całego świata. Warto więc brać udział w
tych zawodach.

Jak widać droga na Aero Design jest bardzo trudna i wymaga
poświęcenia ze strony osób zaangażowanych w projekt. Podział pracy,
umiejętne wykorzystanie wiedzy i czasu, zdobycie niezbędnych funduszy
to tylko nieliczne problemy z którymi dzielnie walczą ekipy Aero
Design. Oprócz modelu są przecież jeszcze wykłady i kolokwia. Jednak to
nie przeraża młodych ambitnych ludzi. Chęć wzięcia udziału i pokazania
,że „Polscy studenci też potrafią”, jest ogromną motywacją a sukces w
zawodach to nie tylko prestiż to przede wszystkim ogromny bagaż
doświadczeń zdobytych i wypracowanych podczas realizacji „małego”
modelu.