ZAOSTRZONE KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA W REJSACH ATLANTYCKICH

Procedury obejmują służby lotniskowe i personel pokładowy linii lotniczych i dotyczą zarówno pasażerów rozpoczynających podróż do USA z Warszawy i Krakowa, jak i pasażerów tranzytowych z innych krajów.

W związku z powyższym wszystkich pasażerów udających się do USA rejsami Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy lub Krakowa uprasza się o możliwie wczesne zgłaszanie się do odprawy pasażersko-bagażowej. Odprawa pasażerów rozpoczyna się na 4 godziny przed planowanym czasem odlotu i kończy na 1 godzinę przed odlotem. Po odprawie bagażowej i paszportowej pasażerowie powinni niezwłocznie udać się do bramki odlotowej oznaczonej na karcie pokładowej.

Procedury bezpieczeństwa dotyczą kontroli pasażerów oraz ich bagażu podręcznego, zabieranego na pokład samolotu. W związku z powyższym przestrzegane będą ściśle przepisy dotyczące limitów ilości, wagi i zawartości bagażu zabieranego na pokład samolotu. Przypominamy, że na pokład samolotu w rejsach atlantyckich można wnieść jedną sztukę bagażu o wadze nie przekraczającej 6 kg w klasie ekonomicznej i 9 kg w klasie biznes.